• Pretraga kataloga

Pregled košare

Košara je prazna

Adafruit HUZZAH ESP8266

Adafruit HUZZAH ESP8266 razvodna pločica je Adafruitova ideja kako postići jednostavan i lak rad s ESP8266 čipom - 80 MHz mikrokontrolerom s kompletnim WiFi front-endom (kao klijent ili pristupna točka - AP), TCP/IP komunikacijom i DNS podrškom.
10840
Vaša cijena: 120,00 kn
Težina: 15 g
This product is no longer available for sale.
Trenutno nije raspoloživo
 

Svaki modul dolazi s unaprijed učitanim NodeMCU Lua interpreterom (NodeMCU 0.9.5 build 20150318 / Lua 5.1.4) koji omogućava izvršavanje naredbi i spremanje Lua programa direktno u flash memoriju modula korištenjem USB-Serial konverterskog kabela. Ali, ukoliko želite, možete u potpunosti preskočiti Lua-u i koristiti ga direktno iz Arduino IDE-a i tretirati ga kao kombinaciju mikrokontrolera i WiFi-a, bez potrebe za ikakvim drugim procesorom!

Uz ESP8266 na pločici dimenzija 25 x 38 x 5 mm i težine 5 g nalazi se:
- reset gumb
- korisnički gumb koji se može koristiti za pokretanje bootloading moda
- crvena LEDica
- 'level shifting' na UART-u i reset pinu
- 3.3 V izlaz, 500 mA regulator
- dva (diodom zaštićena) ulaza za napajanje - USB kabel i baterija

Dva paralelna 'breadboard-friendly' razvoda sa svake strane pločice pružaju pristup:
- 1x analogni ulaz (1.8 V max)
- 9x GPIO (3.3 V logika)
- 2x UART pinovi
- 2x 3-6 V ulaz za napajanje, reset, enable, LDO-disable, 3.3 V izlaz

Jedan razvod na rubu pločice ima "FTDI" raspored pinova kako bi se mogao priključiti FTDI ili konzolni kabel za upload softvera i debugiranje putem UART-a.

Detaljne informacije