• Pretraga kataloga

Pregled košare

Košara je prazna

Croduino miniNOVA

Croduino miniNOVA funkcionalno je ista kao i Croduino NOVA - mikrokontrolerska pločica s mogućnošću spajanja na WiFi mrežu bazirana na vrlo snažnom mikrokontroleru ESP8266. Razlika je u tome što miniNOVA nema USB konverter pa je samim time i povoljnija te ukoliko imate nekakav drugi proizvod s USB konverterom(Croduino Basic2, Croduino NOVA, CP2102 breakout board) možete programirati ovu pločicu.
11179
Kataloška cijena: 99,00 kn
Vaša cijena: 49,50 kn
Ušteda: 49,50 kn (50%)
Težina: 25 g
This product is no longer available for sale.
Trenutno nije raspoloživo
Tehničke specifikacije:
- ESP8266 u pakiranju ESP-12
- 80MHz, 1MB flash, 82kB RAM
- programibilno iz Arduina!
- 9 GPIO pinova od kojih svi podržavaju PWM
- 1 analogni ulaz(ADC), max. napon 1V i 5V
- I2C, SPI, serijska komunikacija
- 3.3V regulator napona
- LED diode za: napajanje, tx, rx, GPIO13
- hardwareski automatski reset prilikom uploada
- dva pushbuttona: reset i GPIO0
- FCC i CE certifikati za ESP-12

Dodatne informacije