• Pretraga kataloga

Pregled košare

Košara je prazna

USB - UART adapter s CP2102

Ovaj mali adapter pretvara USB komunikaciju u UART koristeći Silabsov CP2102. Sve je spakirano na malu pločicu na kojoj se nalazi i regulator napona i prekidač te je moguće odrediti izlazni napon od 3.3V ili 5V, ovisno o uređaju kojega koristite. Logika UART signala je uvijek 3.3V, ali ne brinite, 5V uređaji će bez problema raditi.
11180
Vaša cijena: 35,00 kn
Težina: 10 g
Dodaj u košaru Raspoloživo:3
Osim klasičnih UART pinova koji su izdvojeni u standardnom rasporedu: DTR, RXD, TXD, VCC, CTS, GND izdvojeni su i ostali pinovi dostupni na CP2102 chipu: RST, SUSPEND, SUSPEND', RI, DCD, DSR, RTS, CTS. Tu su još o tri LED-ice, jedna za indikator napajanja te po jedna za svaki smjer UART komunikacije. Tehničke specifikacije:
- Dimenzije: 25 x 35 mm
- USB - UART bridge: CP2102
- Ulazni napon: 5V (USB)
- Izlazni napon: 3.3V ili 5V
- Logika UART signala: 3.3V

Instalacija drivera