• Pretraga kataloga

Pregled košare

Košara je prazna

EasyDriver

EasyDriver je driver za koračne motore koji je jednostavan za korištenje i koji je kompatibilan s bilo kojim digitalnim ulazom u rasponu od 0 do 5V (ili od 0 do 3.3V ako se kratko spoji SJ2 na EasyDriveru).
10211
Kataloška cijena: 89,00 kn
Vaša cijena: 44,50 kn
Ušteda: 44,50 kn (50%)
Težina: 10 g
Dodaj u košaru Raspoloživo:2
EasyDriveru je potrebno napajanje od 7 do 30V za pogon koračnog motora bilo koje voltaže. Na pločici se nalazi regulator napona digitalnog sučelja koji je moguće postaviti na 5V ili 3.3V. EasyDriver pogoni bipolarne motore ili motore koji su ožičeni kao bipolarni, tj. koračne motore sa 4, 6 ili 8 žica.
Ovo je najnovija verzija EasyDrivera (V4) napravljena u suradnji s Brianom Schmalzom. U odnosu na starije verzije, dozvoljava mnogo veću kontrolu koračnog motora. Pinovi za odabir mikrokoraka (MS1 i MS2) na A3967 razdvojeni su kako bi omogućili podešavanje rezolucije mikrokoraka. Za još bolju kontrolu, razdvojeni su pinovi za enable i sleep funkcije.
Napomena: Ni u kom slučaju nemojte spajati ili odspajati motor dok je driver pod naponom jer će to dovesti do trajnog oštećenja A3967.

WIKI