• Pretraga kataloga

Pregled košare

Košara je prazna

Klip Halo za BBC Micro:bit

Klip Halo razvodi Micro:bitove pinove na konektore na rubu Haloa koji su izvedeni tako da ih je čim lakše koristiti u kombinaciji s vodljivim koncem za e-tekstil projekte, kao i sa mini (krokodil) štipaljkama.
11307
Vaša cijena: 72,00 kn
Težina: 25 g
Dodaj u košaru Raspoloživo:5
Sam BBC Micro:bit pičvršćuje se na Klip Halo pomoću pet priloženih vijaka koji ga drže čvrsto na mjestu i preko poprečne prečke na kojoj se već nalaze potrebne matice, kao i dodatni konektori za lemljenje (PO, P1, P2, 3V & GND), ukoliko se za time ukaže potreba. Na Halou se nalaze dodatni priključci za 3V i GND kako bi se pojednostavnilo korištenje. Napajanje pločice i Micro:bita moguće je putem JST priključka na stražnjoj strani.
Kada je Micro:bit priključen, postoji više mogućih načina napajanja: putem USB priključka na Micro:bitu, JST priključka na Micro:bitu ili Klip Halou, te putem prstenova na Klip Halou. O načinu priključka napajanja ovisi minimalni i maksimalni napon koji je moguće koristiti za napajanje, kao i potrošnja struje. Za detaljnije informacije o tome, pročitajte Informacije o napajanju i sigurnosti. Napajanje bi trebalo imati napon u rasponu od 1.95 do 3.6 V, preporučeni napon je 3 V.

Tehničke specifikacije
Informacije o napajanju i sigurnosti